Església Parroquial

Altres llocs de culte dins la demarcació de la parròquia:

Altres centres religiosos. Oratoris.

Cases amb capella:

(Referència bibliogràfica: “Viladrau, un munt de noms i d’imatges” de Ferran Tolosa Cabaní)

%d bloggers like this: